Tin tức đầu tư

Chương trình “Hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Ngày 28-11, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức chương trình “Hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố.