Thông báo V/v thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các biểu mẫu được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các biểu mẫu ban hành kèm Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kể từ ngày 11/3/2019, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng các biểu mẫu quy định  tại Thông tư số 02/2019/TT-TTBKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp.

Trung tâm Hỗ trợ doannh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)

KHÓA HỌC TƯ DUY ĐỘT PHÁ ĐỔI MỚI TƯ DUY THỜI HỘI NHẬP TẠI ĐÀ NẴNG

Nâng cao năng lực Doanh nghiệp để hội nhập cùng TPP


0 0 0 0 4 8 7 6 2 6
Hôm nay: 174
Hôm qua: 152
Tháng này: 1465
Tổng cộng: 0000487626