Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

        Xem với cỡ chữ    

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đề án có nêu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới, tác động trực tiếp nhiều mặt đến sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội ở nước ta. Tài nguyên thiên nhiên, lao động chi phí thấp, thậm chí cả tiền vốn sẽ mất dần lợi thế so với đổi mới sáng tạo; và đổi mới sáng tạo sẽ dần trở thành động lực tăng trưởng hàng đầu đối với tất cả các nền kinh tế.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những thay đổi có tính phá hủy và tạo tiền đề cho phát triển với tốc độ theo cấp số mũ. Tốc độ đang dần trở thành yếu tố quyết định thành công trong cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và các nền kinh tế. Do đó, một yêu cầu cơ bản đối với quốc gia cũng như doanh nghiệp là phải bắt kịp với xu thế công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, rút ngắn tối đa khoảng cách thời gian giữa ý tưởng, phát minh sáng chế và thương mại hóa, đưa sản phẩm ra thị trường.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tập trung xung quanh một cơ sở hỗ trợ đổi mới sáng tạo (thường gọi là Trung tâm đổi mới sáng tạo) đã và đang chứng tỏ là công cụ thực hiện yêu cầu nói trên. Vì vậy, các Trung tâm đổi mới sáng tạo xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều không chỉ ở các nước phát triển (Hoa Kỳ, Đức, Anh quốc, các quốc gia Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v.), mà cả ở các quốc gia đang phát triển.

Hiện nay, nước ta đã có một số khu công nghệ cao, công viên phần mềm và hàng chục cơ sở vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp có quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tuy vậy, có thể nói chúng ta chưa có một Trung tâm đổi mới sáng tạo đúng nghĩa theo thực tiễn quốc tế tốt nhất.

Vì vậy, để hiện thực hóa được các cơ hội phát triển từ Cách mạng công nghiệp 4.0 và đưa đổi mới sáng tạo dần trở thành một động lực của tăng trưởng kinh tế, góp phần chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng, đưa đất nước từng bước chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia theo chuẩn mực quốc tế phổ biến, tiến tới hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo Quốc gia ở trình độ phát triển cao đã trở nên hết sức cần thiết.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập với mục tiêu là tổ chức kết nối các bên có liên quan, tạo thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên một vùng hay khu vực, trong các ngành nghề nhất định dựa trên lợi thế của khu vực và vùng được chọn.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp nhận và áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo trên phạm vi quốc gia; góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Với vai trò là một trung tâm quốc gia, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ kết nối, hỗ trợ và hợp tác với các cơ sở hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ hiện tại, tạo thành hệ thống đổi mới sáng tạo trên khắp cả nước, qua đó, góp phần phát triển và nâng cấp năng lực công nghệ của nền kinh tế.

Mục đích cuối cùng của Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia là nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam thành nước có mức thu nhập trung bình cao.

Với mục tiêu đó, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ bằng các hoạt động: giới thiệu, trình diễn các công nghệ mới, nhất là công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0; kết nối các nhà cung cấp công nghệ với các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ, dịch vụ hỗ trợ tiếp nhận và áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, v.v.

Thứ hai, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bằng các hoạt động: xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, tạo môi trường thuận lợi nhất có thể cho doanh nghiệp; cung cấp cơ sở hỗ trở khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ, bao gồm phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất thử, thiết bị mô phỏng, v.v.

Thứ ba, là nơi thử nghiệm các chính sách, thể chế vượt trội; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, hấp dẫn đủ sức cạnh tranh trong khu vực để thu hút nhân tài, thu hút đầu tư đổi mới sáng tạo, khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ nói trên Trung tâm dự kiến sẽ thực hiện các công việc sau:

Vận động, thu hút các công ty công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực ưu tiên thực hiện nghiên cứu, phát triển tại Trung tâm bằng cách cung cấp cho họ không gian làm việc đầy đủ và thuận lợi nhất có thể với dịch vụ trọn gói (logistics, lao động, pháp lý, hạ tầng, v.v) và với chi phí thấp.

Thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các chuyên gia công nghệ và sinh viên bằng các hoạt động hỗ trợ: Đào tạo, tư vấn về công nghệ và kinh doanh công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Cung cấp mặt bằng tổ chức sự kiện, hội nghị chuyên ngành công nghệ, trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm công nghệ, v.v., nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, và thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển.

Kết nối và thu hút nhân tài trong và ngoài nước; tập hợp, kết nối và hỗ trợ các cơ sở đổi mới sáng tạo, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước; cung cấp không gian làm việc cho các nhà sáng chế, doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; cung cấp cho họ các dịch vụ hỗ trợ trọn gói, bao gồm: tư vấn, huấn luyện, pháp lý-hành chính, kế toán tài chính, v.v.; hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kết nối với các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để tiếp cận thị trường, v.v.

Tập hợp, kết nối, hỗ trợ các cơ sở đổi mới sáng tạo trong cả nước, các trường đại học, viện nghiên cứu; phát huy sức mạnh của cả mạng lưới, tạo ra chuỗi cung ứng cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trên cả nước. Tổ chức các sự kiện công nghệ, ví dụ như triển lãm, hội nghị, kết nối doanh nghiệp, để kết nối các yếu tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Giới thiệu, trình diễn công nghệ, tư vấn về chuyển giao và áp dụng công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp chế tạo trong các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, phối hợp với các đối tác cho thuê trang thiết bị nghiên cứu (Lab), các thiết bị mô phỏng, các hệ thống tính toán và dữ liệu, xưởng làm hàng mẫu, v.v., phục vụ các nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận các nguồn vốn mạo hiểm, vốn thiên thần và các nguồn vốn khác. Cung cấp một không gian sống tiện nghi, thuận lợi, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại Trung tâm, bao gồm căn hộ, biệt thự, trường học, bệnh viện, khu thương mại, vui chơi, giải trí.

Thứ tư, đầu tư, cấp vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trực tiếp thúc đẩy quá trình tạo ra công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 02/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Innovation Center (NIC). Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có trụ sở tại Hà Nội, cơ sở hoạt động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền việc sử dụng những khoản viện trợ đã huy động được nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng và hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật về đầu tư công (nếu sử dụng vốn ngân sách nhà nước) và quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc hỗ trợ hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, có văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài khoản viện trợ cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ về địa điểm, thủ tục đầu tư, xây dựng cơ sở hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Hà Nội.

Nguồn: Nguyễn Thanh Hòa - Cục Đăng ký kinh doanh

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 5 5 1 7 9 4
Hôm nay: 60
Hôm qua: 188
Tháng này: 4961
Tổng cộng: 0000551794