Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy và học, thiết bị xây lắp PCCC. Công trình Phòng học bộ môn - Trường THCS Trần Đại Nghĩa và Mua sắm thiết bị nhà văn hóa chi bộ 6. Công trình Xây mới Nhà văn hóa Chi bộ 6

        Xem với cỡ chữ    

* Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy và học, thiết bị xây lắp PCCC. Công trình Phòng học bộ môn - Trường THCS Trần Đại Nghĩa.

Vào lúc 09h07 ngày 21/09/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Mua sắm thiết bị dạy và học, thiết bị xây lắp PCCC công trình Phòng học bộ môn - Trường THCS Trần Đại Nghĩa. Gói thầu này đã được UBND quận Ngũ Hành Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Phòng học bộ môn - Trường THCS Trần Đại Nghĩa.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh : 10.686.936.000 đồng (theo quyết định số 1980/QĐ-UBND quận Ngũ Hành Sơn, ngày 25 tháng 05 năm 2020)

- Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

- Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Ngũ Hành Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Tên công trình: Phòng học bộ môn - Trường THCS Trần Đại Nghĩa.

- Giá gói thầu Mua sắm thiết bị dạy và học, thiết bị xây lắp PCCC: 894.769.058 đồng  (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi chín ngàn, không trăm năm mươi tám đồng). đã bao gồm VAT 10%

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Đến thời điểm đóng thầu, có 04 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, bao gồm:

- Công ty TNHH Huy Hùng Hiệp.

- Công ty TNHH Ngô Văn Nhân

- Công ty Cổ Phần Giáo Dục Tài Chính.

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Sơn.

* Mua sắm thiết bị nhà văn hóa chi bộ 6. Công trình Xây mới Nhà văn hóa Chi bộ 6.

Vào lúc 08h32 ngày 21/09/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Mua sắm thiết bị nhà văn hóa chi bộ 6. Công trình Xây mới Nhà văn hóa Chi bộ 6. Gói thầu này đã được UBND quận Ngũ Hành Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Xây mới Nhà văn hóa Chi bộ 6.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh : 4.418.877.000 đồng (theo quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND quận Ngũ Hành Sơn)

- Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

- Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Ngũ Hành Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Tên công trình: Xây mới Nhà văn hóa Chi bộ 6.

- Giá gói thầu Mua sắm thiết bị nhà văn hóa chi bộ 6: 164.114.000 đồng  (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm mười bốn ngàn đồng). đã bao gồm VAT 10%

- Nguồn vốn: Nguồn vốn XDCB tập trung của quận.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Đến thời điểm đóng thầu, có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, bao gồm:

- Công ty TNHH Huy Hùng Hiệp.

- Công ty TNHH Ngô Văn Nhân

Buổi mở thầu đã diễn ra thành công. Sau buổi mở thầu, Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu báo cáo Ban Quản lý dự án, trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

                                                            Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 6 4 0 6 6 7
Hôm nay: 15
Hôm qua: 289
Tháng này: 5586
Tổng cộng: 0000640667