Gói thầu: Xây lắp Nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu Nghị Đà Nẵng -Salavane

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc 14h33 ngày 16/10/2020, Trung tâm phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Xây lắp Nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavane. Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Xây dựng Nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavane.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh : 8.164.206.000 đồng (theo quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh số 48/QĐ-TTHTQT, ngày 08 tháng 09 năm 2020)

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Trung tâm phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm xây dựng: Huyện Khongsedon, Tỉnh Salavane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Tên công trình: Xây dựng Nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavane.

- Giá gói thầu xây lắp: 6.540.800.444 đồng  (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, tám trăm ngàn, bốn trăm bốn mươi bốn đồng). đã bao gồm VAT 10%

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Đến thời điểm đóng thầu, có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, bao gồm:

- Liên danh công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Đà Quảng và công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Quảng.

- Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Đạt.

Buổi mở thầu đã diễn ra thành công. Sau buổi mở thầu, Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu báo cáo Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án thẩm định, phê duyệt. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

                                                            Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 6 5 2 5 8 6
Hôm nay: 158
Hôm qua: 243
Tháng này: 1250
Tổng cộng: 0000652586