Gói thầu: Nội dung đề xuất tích hợp.

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc 10h00 ngày 10/12/2020, tại Ban quản lý Dự án lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - theo Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND của UBND thành phố (gọi tắt là Ban QLDA lập Quy hoạch) đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Nội dung đề xuất tích hợp. Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - theo Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tổng mức đầu tư : 59.184.363.530 đồng.

- Tổng mức đầu tư hợp phần dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: 5.550.230.179 đồng  (theo quyết định phê duyệt chi tiết nội dung và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - theo Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 31 tháng 08 năm 2020)

- Điều hành dự án: Ban quản lý Dự án lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - theo Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND của UBND thành phố (gọi tắt là Ban QLDA lập Quy hoạch).

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Đà Nẵng.

- Tên dự án: Lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - theo Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND của UBND thành phố.

- Giá gói thầu tư vấn: 3.158.463.000 đồng  (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn đồng). đã bao gồm VAT 10%

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước (Nguồn vốn lập quy hoạch thuộc nguồn vốn đầu tư công - kế hoạch vốn năm 2020 bố trí 40 tỷ đồng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày + 90 ngày (Thời gian thực hiện hợp đồng = Thời gian thực hiện + Thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng).

Đến thời điểm đóng thầu, có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, bao gồm:

- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng.

Buổi mở thầu đã diễn ra thành công. Sau buổi mở thầu, Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu báo cáo Ban quản lý Dự án trình Chủ đầu tư dự án thẩm định, phê duyệt. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

                                                            Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 6 5 2 5 9 0
Hôm nay: 162
Hôm qua: 243
Tháng này: 1254
Tổng cộng: 0000652590