THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2019 đã tổ chức phỏng vấn theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian được phê duyệt đối với 03 vị trí gồm:

- Vị trí Thủ quỹ;

- Vị trí Nghiên cứu phát triển dự án;

- Vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng xét tuyển, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển đến các thí sinh (có phụ lục gửi kèm)./.

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp TP Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 6 5 3 9 8 9
Hôm nay: 1304
Hôm qua: 257
Tháng này: 2653
Tổng cộng: 0000653989