Thông báo danh sách hồ sơ đạt yêu cầu ký kết hợp đồng lao động

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng về phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và Hướng dẫn  số 950/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ về một số nội liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký ký kết hợp đồng lao động, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo danh sách hồ sơ đạt yêu cầu ký kết hợp đồng lao động.

(Có danh sách đính kèm)

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 5 5 1 7 7 4
Hôm nay: 40
Hôm qua: 188
Tháng này: 4941
Tổng cộng: 0000551774