Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu (2015)

        Xem với cỡ chữ    

Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c và nộp tại Tổ một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.

- Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian: Gói thầu quy mô nhỏ: 07 ngày; Gói thầu không phải quy mô nhỏ: 12 ngày.

- Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong 02 ngày.

- Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND thành phố (Phòng Quản lý đầu tư) trình Lãnh đạo UBND thành phố trong vòng 03 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ và 08 ngày đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ.

- Bước 7: Lãnh đạo UBND thành phố xem xét phê duyệt trong vòng 01 ngày.

- Bước 8: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho tổ một cửa và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận trong vòng 01 ngày.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu;

+ Biên bản mở thầu, báo cáo xét thầu;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu kèm theo Chứng chỉ tham gia khóa học về lựa chọn nhà thầu của các thành viên;

+ Thông báo mời thầu và các văn bản khác có liên quan;

+ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với gói thầu có quy mô nhỏ, 25 ngày làm việc đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trong đó: Thời hạn giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày làm việc đối với gói thầu có quy mô nhỏ, 15 ngày làm việc đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ. Thời hạn giải quyết tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc đối với gói thầu có quy mô nhỏ, 10 ngày làm việc đối với gói thầu không phải quy mô nhỏ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Kết quản thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí:

Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ quan thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

- Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 6 5 0 2 8 4
Hôm nay: 27
Hôm qua: 279
Tháng này: 6681
Tổng cộng: 0000650284