Điều chỉnh quyết định hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ, làm chủ công nghệ được chuyển giao của các doanh nghiệp...UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố.

Tuy vậy, qua thực tế triển khai thì hầu như các doanh nghiệp chưa thực hiện việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Trong khi đó đây là 1 trong 3 điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được tham gia chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của thành phố.

Chính vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách, ngày 21/5/2014, UBND thành phố ban hành quyết định số 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, điều 5 của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND. Theo đó, điều kiện bắt buộc về "Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" được điều chỉnh thành điều kiện xem xét ưu tiên.

Tải về quyết định số 16/2014/QĐ-UBND.

In Quay lại chia sẻ bài viết
Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 5 8 0 2 2 4
Hôm nay: 259
Hôm qua: 205
Tháng này: 259
Tổng cộng: 0000580224