MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2018/QĐ-TTG

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 06/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg nêu trên, kể từ ngày 20/8/2018, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg sẽ được sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp và áp dụng trên các hợp phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để triển khai thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã ban hành một số Công văn hướng dẫn về nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp liên quan đến triển khai thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Bài viết dưới đây sẽ khái quát một số hướng dẫn về vấn đề nêu trên.

 

 

 

1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:

Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được tiếp tục hoạt động theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Doanh nghiệp được cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới, doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

2. Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc được tiếp nhận trước ngày 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

a) Trường hợp tên, mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg không bị thay đổi tại Hệ thống ngành mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

b) Trường hợp ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg đã thay đổi tại Hệ thống ngành kinh tế mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới trước khi chấp thuận hồ sơ trên Hệ thống.

c) Đối với các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh, việc cấp đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật.

3. Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/8/2018 nhưng doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy sau ngày 20/8/2018:

Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới theo hướng dẫn nêu tại Điểm b Mục 2 nêu trên.

 

Nguồn: Hoàng Thanh Tuấn - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

In Quay lại chia sẻ bài viết
Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 5 7 3 3 3 7
Hôm nay: 805
Hôm qua: 237
Tháng này: 5967
Tổng cộng: 0000573337