Mở thầu gói thầu: Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà.
A+ | A | A-
Ngày đăng: 19/07/2021
Gói thầu: Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà. Vào lúc 14h03 ngày 16/07/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Sơn Trà đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà. Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 và quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở số 2252/QĐ-UBND quận Sơn trà ngày 16/06/2021.

Gói thầu: Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà.

Vào lúc 14h03 ngày 16/07/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Sơn Trà đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà. Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 và quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở số 2252/QĐ-UBND quận Sơn trà ngày 16/06/2021 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà.

- Tổng mức đầu tư: 22.681.935.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Sơn Trà.

- Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Sơn Trà.

- Địa điểm xây dựng: Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

- Tên công trình: Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà.

- Giá gói thầu xây lắp: 18.954.047.000 đồng  (Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng) đã bao gồm VAT 10%

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Đến thời điểm đóng thầu, có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, bao gồm:

-   Liên danh Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại Đà Quảng và Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Đạt và Công ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phúc Anh.

-   Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng.

-   Công ty cổ phần xây dựng Triều Tiến.

-   Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thúy Minh.

-   Công ty cổ phần xây dựng thương mại Long Bình.

-   Liên danh Công ty cổ phần Phương An Bình, Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng và Công ty cổ phần tư vấn & xây dựng Gia Hoàng Group.

Buổi mở thầu đã diễn ra thành công. Sau buổi mở thầu, Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu báo cáo Ban Quản lý dự án, trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

                                                         Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục