Mở thầu gói thầu: Xây lắp sửa chữa nhà truyền thống K20 (lần 2)
A+ | A | A-
Ngày đăng: 19/07/2021
Gói thầu: Xây lắp sửa chữa nhà truyền thống K20. Vào lúc 9h33 ngày 19/7/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Xây lắp sửa chữa nhà truyền thống K20. Gói thầu này đã được UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 13/04/2021.

Gói thầu: Xây lắp sửa chữa nhà truyền thống K20.

Vào lúc 9h33 ngày 19/7/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi Mở thầu gói thầu Xây lắp sửa chữa nhà truyền thống K20. Gói thầu này đã được UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 13/04/2021 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Sửa chữa nhà truyền thống K20.

- Tổng mức đầu tư: 2.809.310.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

- Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Ngũ Hành Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

- Tên công trình: Sửa chữa nhà truyền thống K20.

- Giá gói thầu xây lắp: 2.446.365.000 đồng  (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) đã bao gồm VAT 10%

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách quận.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.

Đến thời điểm đóng thầu, có 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, bao gồm:

  • Công ty cổ phần Nam Vinh.
  • Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Sơn Long Thạch.
  • Công ty TNHH Huy Như.

Buổi mở thầu đã diễn ra thành công. Sau buổi mở thầu, Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu báo cáo Ban Quản lý dự án, trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

                                                          Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục