CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025
A+ | A | A-
Ngày đăng: 09/07/2021
Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME triển khai Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Trong thời gian vừa qua, Chương trình đã phối hợp với nhiều đối tác trong nước và quốc tế triển khai nâng cao nhận thức, tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, tư vấn lộ trình chuyển đổi số, đào tạo, kết nối giải pháp cho 5000 doanh nghiệp tiếp cận Chương trình và xây dựng các tài liệu, công cụ cho cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số.

Tài liệu và các hoạt động của Chương trình được công bố rộng rãi tại cổng thông tin: http://ebook.business.gov.vn;  http://digital.business.gov.vn và trang Facebook của Chương trình http://facebook.com/chuyendoisodn/ .

Mọi thắc mắc và kiến nghị về Chương trình chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng doanh nghiệp liên hệ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng để được hỗ trợ.

Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3835119 (Liên hệ: Lê Bá Huy)

Email: huylb@danang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục