Dự án có vốn đầu tư nước ngoài
A+ | A | A-
Ngày đăng: 18/01/2022
Thủ tục Dự án có vốn đầu tư nước ngoài
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

- Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

- Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

- Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

- Chuyển nhượng dự án đầu tư

- Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Tin cùng chuyên mục