Khẩn trương giải ngân gói tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/04/2022
Để Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố ban hành các chủ trương; đồng thời, chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đưa nguồn vốn vay đến tay người dân.
Kịp thời phân bổ vốn đến các địa phương

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố ban hành Quyết định số 19/QĐ-BĐD ngày 25-4-2022 giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Theo đó, tổng chỉ tiêu được phân bổ lần là 111 tỷ đồng, gồm các chương trình: cho vay Nhà ở xã hội 70 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 40 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 số tiền 1 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được quyết định phân bổ vốn của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, các đơn vị Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện đã tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận, huyện phân bổ ngay đến các phường, xã trên địa bàn để triển khai thực hiện.

Khẩn trương triển khai các chương trình cho vay

Ngay khi được giao vốn, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã ký kết hợp đồng tín dụng với 67 khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Trong đó, Chi nhánh đã giải ngân theo tiến độ thanh toán và thi công nhà ở của các khách hàng với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Trong tháng 5, ngay sau đợt nghỉ lễ 30-4 kết thúc, Chi nhánh sẽ tiếp tục tổ chức giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP vào các phiên giao dịch ngay từ đầu tháng cho khách hàng.

Dự kiến trong tháng 5, Chi nhánh sẽ giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hết số vốn được giao là 40 tỷ đồng, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, chi nhánh sẽ tiến hành giải ngân cho khách hàng theo tiến độ thi công, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố

Tin cùng chuyên mục