Nộp hồ sơ đề xuất tài chính sau thời điểm đóng thầu
A+ | A | A-
Ngày đăng: 06/07/2022
Một bạn đọc có thư hỏi như sau: “Chúng tôi tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cho 1 gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Nhà thầu (NT) A tham dự thầu gửi đến bên mời thầu (BMT) trước thời điểm đóng thầu 1 thùng hồ sơ bên ngoài đề “hồ sơ dự thầu”. Nhưng khi tiến hành mở thầu thì bên trong thùng hồ sơ của Nhà thầu chỉ là hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT). Ngày hôm sau NT này nộp thêm cho BMT 1 thùng hồ sơ và nói rõ đó là hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC).

Hỏi: Trong trường hợp này BMT xử lý như thế nào là đúng quy định?

Trả lời:

Việc mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) cần theo đúng HSMT đã phát hành. Trong trường hợp nêu trên được hiểu rằng việc mở thầu tiến hành bình thường đối với các HSDT mà BMT nhận được trước thời điểm đóng thầu, bao gồm cả HSDT của NT A. Trong Biên bản mở thầu đối với HSĐXKT có thể đã không đề cập đến nội dung NT có nộp đủ HSĐXTC hay không. Nhưng khi thực hiện niêm phong HSĐXTC của từng NT thì mọi người tham dự đều biết rằng NT A không có HSĐXTC được nộp.

Theo thông tin của bạn, NT A đến nộp thùng HSĐXTC cho BMT sau ngày đóng/mở thầu.

Căn cứ vào quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: "Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSDT theo yêu cầu của BMT hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu".

Trong HSMT có chỉ dẫn cho NT rằng đối với phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, trong HSĐXTC không bao gồm các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm và tư cách hợp lệ của NT, mà NT phải để các tài liệu này trong HSĐXKT. Thành thử, theo quy định nêu trên, trong  trường hợp này, thùng hồ sơ NT nộp sau ngày mở thầu không phải do yêu cầu làm rõ HSDT của BMT, cũng không bao gồm các tài liệu được phép bổ sung theo quy định nên không hợp lệ, nghĩa là coi như NT không có HSĐXTC. Vì đã sau thời điểm đóng thầu, nên BMT chỉ tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu của NT gửi đến nếu là hợp lệ. Nếu NT A mang đến nộp trực tiếp thì BMT giải thích để NT mang về, còn trường hợp NT gửi qua bưu điện thì BMT có trách nhiệm gửi trả lại NT theo nguyên trạng.

Mặc dù NT A không có HSĐXTC nhưng có nộp HSDT cho BMT trước thời điểm đóng thầu do đó HSDT của NT này phải được BMT đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu nêu trong HSMT. Khi đó có 2 trường hợp xảy ra;

Trường hợp 1: NT A vượt qua đánh giá về kỹ thuật.

Khi đó NT A vẫn được mời đến để mở HSĐXTC theo đúng trình tự. Do không có HSĐXTC tức là không có giá dự thầu nên kết quả là NT A không được tham gia xếp hạng và đương nhiên bị loại.

Trường hợp 2: NT A không vượt qua đánh giá về kỹ thuật.

Khi đó HSĐXTC của NT A có nộp hay không nộp đều không có ý nghĩa, NT này đương nhiên bị loại.

Với tình huống này cũng có ý kiến cho rằng nếu trong lễ mở HSĐXKT có xác nhận NT A chỉ có HSĐXKT thì không cần thiết đánh giá HSĐXKT của NT này vì vô nghĩa, không để làm gì và tốn thời gian. Đúng là khi NT không có HSĐXTC thì dù NT có vượt qua hoặc không vượt qua đánh giá về kỹ thuật thì cũng không được xếp hạng, đồng nghĩa với việc bị loại, không  được lựa chọn trúng thầu. Song về pháp lý, dù NT chắc chắn bị loại nhưng một khi NT đã tham dự thầu, đã nộp HSDT dù thiếu hay đủ thì việc đánh giá vẫn phải được thực hiện để NT nhận được kết quả mà họ gửi gắm trong HSDT.

(Nguồn: baodauthau.vn)

Tin cùng chuyên mục