Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2026, định hướng năm 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 20/07/2022
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2026, định hướng năm 2030
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục