Danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư của toàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/07/2022
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã ban hành Catolog về Danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư để công bố rộng rãi thông tin về quỹ đất kêu gọi đầu tư của toàn thành phố Đà Nẵng.

Khu đất kêu gọi đầu tư Quận Hải Châu

Khu đất kêu gọi đầu tư Quận Ngũ Hành Sơn

Khu đất kêu gọi đầu tư Quận Sơn Trà


Trên cơ sở Danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư, thành phố sẽ có kế hoạch tổ chức kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc triển khai dự án đầu tư được thực hiện ngay sau đó. Quý doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin này tại website của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/CatalogQuyDat/

Tin cùng chuyên mục