Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp
A+ | A | A-
Ngày đăng: 23/04/2019

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 5537 ngày 31 tháng 7 năm 2015  về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đối với Trung Tâm.

Các nhiệm vụ chính của Trung tâm như sau:

1. Về Đăng ký kinh doanh:

Tư vấn  và lập hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, chia, tách, tạm ngừng hoạt động, hoạt động lại, giải thể doanh nghiệp; hướng dẫn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp.

2. Về Đầu tư:

Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước tìm hiểu về: môi trường đầu tư, các cơ hội đầu tư, kinh doanh, đối tác đầu tư của thành phố; giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư như: xin chủ trương đầu tư, lập hồ sơ dự án, quản lý dự án và các dịch vụ xúc tiến đầu tư khác.
Tư vấn về giám sát và đánh giá đầu tư.

3. Về Đấu thầu:

Tư vấn đấu thầu
Lập hồ sơ mời thầu
….

4. Về Đào tạo và Khởi nghiệp

Đào tạo, bồi dưỡng theo Chương trình đào tạo của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư nhằm hỗ trợ tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Làm đầu mối triển khai các dự án, chương trình của địa phương, các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Chương Trình Khởi nghiệp của Thành Phố.

Lãnh đạo của Trung tâm gồm:

Giám đốc:  Ông  Phạm Đình Thành Hoàng

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Các Doanh nghiệp sẽ được tư vấn theo yêu cầu tận tình, chu đáo. Mọi thông tin cần thiết xin quý doanh nghiệp liên hệ đến:
TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ tại: Tầng 6 Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3835111 - 0236.3835119    Fax: 0236.3849768
Email: tthtdn@danang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục